a
444 90 54
Çağrı Merkezi
Gelir Tahakkuk İşlemleri

1-Nüfus Cüzdanı sureti
2-Adres beyanı


Hizmetin Tamamlanma Süreci(En Geç Süre) : 10 Dakika


İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                     

İsim              : Kevser ATEŞ                                
Unvan           : Yazı İşleri Müdürü                         
Adres            : G.S.P.Mah. Mudurnu Cad.No:1               
Tel.               : 0264-4181431-32-33                        
Faks              : 0264-4181435                               
E-Posta          : 

 

İKinci Müracaat Yeri : Gelir Servisi                  

İsim              : Vahap ÇAKMAK                           
Unvan           :                        
Adres            : G.S.P.Mah. Mudurnu Cad.No:1               
Tel.               : 0264-4181431-32-33                        
Faks              : 0264-4181435                               
E-Posta          :