a
444 90 54
Çağrı Merkezi
Sıhhi Müessese Ruhsatı İşlemleri

1-Kimlik Fotokopisi,
2-Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
3-Ustalık veya satış elemanlığı belgesi(3308 sayılı kanununun 30.maddesi)
4-Kira Kontratı Fotokopisi,
5-Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,
6-Yangın tertibatı aldığına dair belge,
6-Tapu fotokopisi,
7-Sicil tasdiknamesi,,
8-İmar görüşü,


Hizmetin Tamamlanma Süreci(En Geç Süre) : 1 Gün

 İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                     

İsim              : Kevser ATEŞ                                
Unvan           : Yazı İşleri Müdürü                         
Adres            : G.S.P.Mah. Mudurnu Cad.No:1               
Tel.               : 0264-4181431-32-33                        
Faks              : 0264-4181435                               
E-Posta          : 


 

İkinci Müracaat Yeri : Ruhsat ve Dent. Müdürlüğü                     

İsim              : Ömür AKSARI                              
Unvan           : Ruhsat ve Dent. Müdürü                         
Adres            : G.S.P.Mah. Mudurnu Cad.No:1               
Tel.               : 0264-4181431-32-33                        
Faks              : 0264-4181435                               
E-Posta          :