a
444 90 54
Çağrı Merkezi
Yapı Kullanma İzin Belgesi

1-Adasu İlişik Kesme Belgesi,
2-Bina Aplikasyonu,
3-Emlak Alım Vergisi ilişik kesme belgesi,
4-Cins Değişikliği Yazısı,
5-13*18 ebadında on ve arka cephelerden 2’şer adet fotoğraf,
6-Çevre Düzeni Vizesi Ağaç Ücreti,
7-SSK’dan ilişiksiz belgesi,
8-Vergi Borcu yoktur yazısı,
9-Numarataj Yazısı,
10-Sığınak Raporu,
11-İş Bitirme Tutanağı,
12-Harç ve Ücretler,
13-Mal Sahipleri taahhütnamesi,
14-Yangın Yönetmeliğine uygunluk yazısı,
15-İskan dilekçesi,


Hizmetin Tamamlanma Süreci(En Geç Süre) : 2 Gün

 

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                     

İsim              : Kevser ATEŞ                                
Unvan           : Yazı İşleri Müdürü                         
Adres            : G.S.P.Mah. Mudurnu Cad.No:1               
Tel.               : 0264-4181431-32-33                        
Faks              : 0264-4181435                               
E-Posta          : 

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                     

İsim              : Kevser ATEŞ                                
Unvan           : Yazı İşleri Müdürü                         
Adres            : G.S.P.Mah. Mudurnu Cad.No:1               
Tel.               : 0264-4181431-32-33                        
Faks              : 0264-4181435                               
E-Posta          :                 

 

İkinci Müracaat Yeri : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                    

İsim              : Sinan GÜL                               
Unvan           : İmar ve Şehircilik Müdürü                         
Adres            : G.S.P.Mah. Mudurnu Cad.No:1               
Tel.               : 0264-4181431-32-33                        
Faks              : 0264-4181435                               
E-Posta          :