a
444 90 54
Çağrı Merkezi
1/5000 ölçekli nazım imar planı

Sakarya Büyükşehir belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı Sakarya Büyükşehir Belediyesi imar daire başkanlığı, Akyazı Belediyesi anabinası, imar ve şehircilik müdürlüğü (ek bina) ve altındere muhtarlığında askıya çıkarılmıştır. ilgililerin ve itiraz dilekçesi vermek isteyenlerin 21 şubat a kadar tapuları tapuları ile birlikte Akyazı Belediyesine veya Sakarya Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir ilanen duyurulur.