a
444 90 54
Çağrı Merkezi
TESPİT KOMİSYON KARARI

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliği 

Akyazı Belediyesi Tespit Komisyon Kararı

 Yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme neticesinde;

1) Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan tüm başvuru sahiplerinden başvurusu "KABUL"edilenlerin 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 127 inci maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen Geçici 23 üncü madde ve bu esasların uygulanmasına dair usul ve esasları belirten 01/01/2018
belirtilen şartları taşıdıkları anlaşıldığından SINAVA GİRME HAKKI ELDE ETTİKLERİNE,

2) Kararın Akyazı Belediyesi resmi internet sayfasında yayınlanması suretiyle başvuru sahiplerine tebliğ yerine geçmek üzere ilan edilmesine,

3) Karara karşı ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Tebliğ'in 36. ıncı maddesine göre Sakarya Valiliği'nde kurulacak itiraz
komisyonuna itiraz edilebileceğine,

4) Sınava girme hakkı elde edenlerin isim listesini içerir tespit komisyonu kararı kesinleştikten sonra oluşturulacak sınav kuruluna sevk edilmek üzere Akyazı
Belediye Başkanlığı'na gönderilmesine,

5) Başvuru sahipleri hakkında müteakip işlemlerin sınav sonucu ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yerine getirilmesine,

Tespit Komisyonumuzca karar verilmiştir. 20/02/2018