ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER BAŞLADI KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER BAŞLADI
Akyazı Belediyesi Sağlık işleri ekipleri, Zabıta ekipleri, İlçe Tarım müdürlüğü veteriner Hekimleri ile birlikte Kurban kesim yerlerinde denetleme ve ilaçlama çalışmalarına başladılar.

Akyazı Belediyesi Sağlık işleri ekipleri, Zabıta ekipleri, İlçe Tarım müdürlüğü veteriner Hekimleri ile birlikte Kurban kesim yerlerinde denetleme ve ilaçlama çalışmalarına başladılar.

Akyazı’da Kurban kesimi yapılacak yerlerin denetimine başlanması ile birlikte kontrol ekipleri gittikleri tüm yerlerde kesimhane yetkililerine ve çalışanlarına şimdiden gerekli uyarıları yapmaya başladılar. Özellikle Temizlik ve Sağlık kurallarına uyulması noktasında kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirten yetkililer, kesim yapılacak yerlerin, temiz, boyanmış olması gibi şartlarında uygunluk açısından gerekliliğini belirterek bu şartları mutlaka yerine getirmeleri ile ilgili kesim yapacak yerlere uyarılarda bulundular.

Akyazı Belediyesi ekipleri ikinci denetime çıktığında bu şartlara uymayan kesim hanelere kesim izni verilmeyeceğini bildirerek gerekli şartların biran önce yerine getirilmesi gerektiğini hatırlattılar. Gerekli uygunluk şartlarını yerine getiren kesim yapılacak tüm yerlerin netlik kazanması ile birlikte Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince bu yerlerde ilaçlama çalışması yapılarak sağlık ve temizlik açısından kesime uygun hale getirilecek.

 Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler ( 2021 )

 • Kesim yapılacak yerlerin Kurban Hizmetleri Komisyonunca önceden planlanması, belirlenmesi, standartlarının kontrol edilmesi ve yetkilendirilmesi,
   
 • Kesim için hayvanını getirenlerin girişte ateşlerinin ölçülmesi ve maske takmasının sağlanması,
   
 • Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin önüne COVID-19 ile ilgili bilgilendirme afişlerinin asılması,
   
 • İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin (hayvan satış yeri hayvan kesim yerleri/kesimhaneler, belediye mezbahaları, özel hayvan kesim yerleri/kesimhaneler) bayram süresince açık olması ve hizmet vermesinin sağlanması,
   
 • Hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/ kesimhanelerin oluşturması, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemlerin alınması,
   
 • Hayvancılık işletmelerinin oluşturdukları kurban kesim yerlerinin Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi,
   
 • Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden COVID-19 konusunda eğitim verilmesi,
   
 • Kesim alanına hayvan sahiplerinin girişinin engellenmesi, ancak oluşturulan bekleme alanlarına sadece bir hayvan sahibinin/hissedarının aralarındaki sosyal mesafeyi koruyacak şekilde alınmasına müsaade edilmesi,
   
 • Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması,
   
 • Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymalarının ve maske takmalarının sağlanması,
   
 • Kesim alanlarında görevli kasapların ve diğer çalışanların işe başlamadan önce ateşlerinin ölçülmesi, yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olanların sağlığına kavuşana kadar hayvan satış yerinden uzaklaştırılarak sağlık kuruluşuna müracaat etmelerinin sağlanması,
   
 • Kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanması,
   
 • Kasapların görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymalarının sağlanması ve kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesinin sağlanması,
   
 • Her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmesi,
   
 • Kesim alanlarında el yıkama istasyonlarının veya en az % 70 alkol içeren el dezenfektanlarının bulundurulması, mümkünse temassız el dezenfektanı istasyonlarının seçilmesi,
   
 • Kesim alanlarının düzenli olarak havalandırması, temizlik ve dezenfeksiyona azami özen gösterilmesi,
   
 • Kesim alanlarında maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin kullanıldıktan sonra atılması için ayrı bir atık kutusu bulundurulması,
   
 • Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerlerin kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi gerekmektedir.
   
 • Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanarak daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanarak uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılarak, hastalıklı organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülerek uygun bir yerde yakılarak imha edilmelidir.
   

 

İletişim için : Akyazı Belediyesi Çözüm Masası : 444 9 0 54

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network