ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Akyazı Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi Akyazı Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Akyazı Belediye Meclisi 02.07.2019 Salı günü Saat 14.00’de meclis üyelerinin katılımı ile Belediye meclis salonunda toplanarak Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Akyazı Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 6 ana gündem ve 2 ilave gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

1-         Ömercikler Mahallesi 16 ada, 12 parsel üzerindeki Belediyemize ait eski Kütüphane olarak kullanılan yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Ensar Vakfı’na tahsisi teklifi ile hazırlanan Meclis Hukuk Komisyonu Raporu o y birliğiyle kabul edildi.

2-         Altındere Gündoğan, Bedilkazancı, İnönü, Merkez Yeniköy ve Süpren (Düzyazı) Mahallerinde bulunan Mezarlık Parsellerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi ile ilgili hazırlanan Meclis İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

3-         Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Akyazı İlçesi Kuzuluk  Orta Mahallesi 2625 parsel no’lu 420,55 m² yüzölçümlü arsa vasıflı parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

4-         Devletin Hüküm ve Tasarrufunda  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Akyazı İlçesi, Akbalık Mahallesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisli 26.794,47 m² büyüklüğündeki taşınmazda bulunan “Katı Atık Aktarma İstasyonu” güney kısmında ekli krokide belirtilen 13.557,53 m²'lik alanın “Hayvan Satış Yeri ve Mezbahane” yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Tahsis alınması, tahsis iş ve işlemleri için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

5-         3194 Sayılı Kanunun Geçici 16 maddesi ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Tebliğ uyarınca mülkiyeti Belediyemize ait Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesi Türbecivarı Mevkii 128 ada 163 parsel sayılı 290,72 m² yüzölçümlü taşınmazın, yapı sahibine satılması ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi e) bendine göre işlemlerin yürütülmesi için, Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.

6-         Akyazı Belediye Meclisi tatil ayının belirlenmesi teklifi Ağustos ayı olarak oy birliğiyle kabul edildi.

7-         Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunulmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulması sebebiyle, İmar Barışı ile ilgili Belediyemiz, Orman ve Maliye Hazinesine ait araziler üzerinde bulunan binalar ile ilgili her türlü iş ve işlemler için, Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

8-         İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 53 ada 4 parsel üzerinde bulunan Cevat AYHAN Cami alanında bulunan binaya Alparslan TÜRKEŞ Sosyal Tesisi, İlçemiz Yeni Mahalle 57 ada 633 parsel 5011 no’lu sokak üzerinde bulunan çocuk bahçesine Halit ÇOTUR isminin verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Akyazı Belediyesi - 2016 © Network